HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Karlskrona och HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-05-12. Det finns flera olika bolag i Blekinge län som är ett stort län. Karlskrona där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona ska trivas.

I Karlskrona så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona och det finns flera bolag som är det idag i Karlskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Lars-Johan Ingemar -Lindström, Ingmar Gustav Wilhelm -Svensson, Karl Gunnar -Öberg, Ulf Paul.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona är Elofsson, Siv Ellen Britt-Marie som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars-Johan Ingemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Ingmar Gustav Wilhelm som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, John Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sootalu, Ivo som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Karl Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotÖberg, Ulf Paul som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, .

HSB Bostadsrättsförening Kungshall i Karlskrona har 716405-6256 som sitt organisationsnummer.