HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona

Blekinge län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona är ett av många bolag som finns i Karlskrona. Det är nämligen den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1956-08-28. Men sedan 2006-04-06 så har HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kyrkog. 18, 371 32, Karlskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0455-331800.

Karlskrona arbetar för att bolag som HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona. Det finns flera bolag i Blekinge län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindberg, Laila Lisbeth -Lundqvist, Ernst Erik Victor -Ramsby, Lilian Gun-Britt -Storm, Ingrid Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona och det är följande personer, Lindberg, Laila Lisbeth som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Ernst Erik Victor som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnevall, Carl Martin som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramsby, Lilian Gun-Britt som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Storm, Ingrid Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Monika Linnéa som är född 1945 och har titeln Suppleant.Petersson, Ulla-Britt som är född 1947 och har titeln Suppleant, Sjövik, Kjell Birger som är född 1954 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB:s Bostadsrättsförening Konstapeln i Karlskrona är 735000-1850.