Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Karlskrona och Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1941-10-15. Det finns flera olika verksamheter i Blekinge län som är ett stort län. Karlskrona där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 ska trivas.

I Karlskrona så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 och det finns flera verksamheter som är det idag i Karlskrona.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0455-19490.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 är Adolfsson, Victor Lars Otto som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Engdahl, Bozena Barbara som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksen, Monica Reitan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillerström, Roland Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Mats Stefan Ingemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvebro, Hans Martin som är född 1979 och har titeln SuppleantFredriksen, Anette Heléne som är född 1986 och har titeln Suppleant, Johansson, Lena Britt-Mari Ann-Charl som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlskronahus nr 1 har 735000-2791 som sitt organisationsnummer.