Bostadsrättsföreningen Skolan

Blekinge län

Information

Bostadsrättsföreningen Skolan är ett av många verksamheter som finns i Karlskrona. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skolan finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Skolan som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 2004-05-03. Men sedan 2005-03-31 så har Bostadsrättsföreningen Skolan varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Äspenäs 5, 370 45, Fågelmara. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Skolan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0455-364350.

Karlskrona arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Skolan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Skolan. Det finns flera verksamheter i Blekinge län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningens till ändamål främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bosktadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skolan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Skolan och det är följande personer, Carlsson, Kjell Ingvar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Djelevic, Milan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Granberg, Lena Ann-Christin som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Annika Elisabet som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ovesson, Bert Ove som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sognefur, Peter Sören Inge som är född 1974 och har titeln Suppleant.Wallgren, Karin Inger som är född 1947 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Skolan är 769610-8666.